TRAŽI

Milan Ristović

Milan Ristović (Priština 1953), redovni je profesor i šef Katedre za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kojem je  diplomirao, magistrirao i doktorirao. Glavni je i odgovorni urednik Godišnjaka za društvenu istoriju od osnivanja časopisa 1994. godine i predsednik Udruženja za društvenu istoriju (1998). Jedan je od osnivača Geopoetike. Glavne oblasti istraživanja: istorija Jugoistočne Evrope u 20. veku, društvena istorija Srbije, Nemačka i Jugoistočna Evropa, Holokaust na Balkanu. Držao je po pozivu predavanja na desetak evropskih univerziteta, i na Tokijskom državnom univerzitetu. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima. Dobitnik je nagrade Konstantin Jireček Društva za Jugoistočnu Evropu. Član je Academi-e Europaea-e. Objavio je samostalno ili kao koautor petnaest naučnih monografija, u zemlji i inostranstvu, i preko stotinu naučnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima.

Preporučujemo
Mazohistkinja Katja Perat

"Ono što je došlo s Frojdovim nipodaštavanjem moje ljubavi prema Jakobu bilo je bolno gotovo kao njegova smrt jer mi je potvrdilo da je sve što sam osećala prema njemu neosnovano i da nema nikakvu materijalnu podlogu. Da sam tog ranjivog i nesnađenog čoveka, s kojim sam saosećala i na svoj način ga kovala u zvezde, izmislila sama."

Više o knjizi
Nagrada "Đura Jakišić" Radivoju Šajtincu

Pisac i pesnik Radivoj Šajtinac dobio je Nagradu "Đura Jakišić" za 2021. godinu za zbirku pesama "Aveti avatara".

Radivoj Šajtinac je rođen 1949. godine u Zrenjaninu. Posle završene gimnazije u rodnom gradu, studirao je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Član je Društva književnika Vojvodine, Srpskog književnog društva i Srpskog Pena. Bio je jedan od osnivača i dve decenije glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu Ulaznica. Piše poeziju, prozu, književnu i likovnu kritiku, bavi se dramaturgijom, prevodi s ruskog i engleskog jezika. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoje izuzetno plodno i raznorodno stvaralaštvo.

Dalje

Obični ljudi Milan Ristović @Geopoetika

Godina izdanja: 1999
Cena: RASPRODATO