vesti

Preminuo tvorac pojma „geopoetika“ Kenet Vajt, pesnik, esejista, filozof

16.08.2023.

Sa žalošću vas obaveštavamo da je u 87. godini preminuo Kenet Vajt, autor i veliki prijatelj izdavačke kuće Geopoetika.

Tvorac samog pojma “geopoetika” bio je upravo Kenet Vajt, profesor na pariskoj Sorboni, pesnik, esejista, putopisac, filozof, dobitnik najvećih francuskih nagrada. Studirao je francuski, nemački i filozofiju na univerzitetima u Glazgovu, Minhenu i u Parizu, gde je i doktorirao. Kruna njegovog bavljenja geopoetikom bila je osnivanje Međunarodnog instituta za geopoetiku u Trebordenu (Francuska) 1989. godine. Ovo duhovno udruženje okupljalo je poznate svetske autore iz raznorodnih disciplina: publiciste, geografe, arheologe, pisce, sociologe, slikare, biologe i filozofe koji su svoje radove na temu geopoetike objavljivali u godišnjaku “Sveske geopoetike”. Uz to su se organizovali seminari, kolokvijumi i izložbe. Geopoetika nije škola ni pesnički manifest, već novo kulturno polje, novi vid doživljavanja sveta, čoveka i umetničkog stvaranja. Ona iznalazi u književnosti zaboravljenu moć čitanja sveta, daje primarni značaj odnosu čoveka-stvaraoca i planete zemlje na kojoj živi, osvetljava spoj geografije, prostora u kosmičkom značenju te reči i poetike kao univerzalne svesti u toj kosmičnosti. Beogradska Geopoetika povezana je sa Međunarodnim institutom za geopoetiku samo u shvatanjusavremene kulture i u tom smislu je potpuno samostalna. Knjiga Nomadski duh Keneta Vajta, jedan je od prvih naslova objavljenih u Geopoetici, 1994. godine, odmah nakon osnivanja.

Izdavačka kuća Geopoetika objavila je do sada sedam knjiga Keneta Vajta: pored pomenutog Nomadskog duha, još i Visoravan albatrosa (1997), Pisma iz Srbije i Crne Gore (1998), Divlji labudovi (2002), Plavi put (2004), Kuća plime i oseke(2008), Gvidova mapa (2012).

Kenet Vajt je, posredstvom izdavačke kuće Geopoetika, nekoliko puta bio drag gost Beograda. Hvala mu za inspiraciju!